Ingekomen stuk Remond Molenkamp (LAR-afgevaardigde)

10-04-2017 20:34

Op donderdag 30 maart vond in Duiven de vergadering van de Leden Advies Raad (LAR) van het NSPS plaats. Namens SPF De IJsselstreek was onze LAR-afgevaardigde Remond Molenkamp aanwezig. De belangrijkste besproken punten uit die vergadering zijn hieronder samengevat voor SPF De IJsselstreek:
 
Bij het agendapunt m.b.t. de jaarrekening 2016 heeft onze afgevaardigde aangegeven dat de leden van SPF De IJsselstreek het vreemd vinden en van weinig openheid getuigen dat op de website van het NSPS bij de stukken van de LAR bij bijlage 2 (de jaarrekening) vermeld stond “niet voor publicatie”.
Namens het bestuur gaf Dick Bos als antwoord dat het NSPS alle financiële cijfers niet zomaar openbaar op het internet wil zetten, zodat iedereen het wereldwijd kan zien. Alle leden van het NSPS mogen vanzelfsprekend de jaarrekening met alle cijfers zien. Zij die belangstelling hiervoor hebben kunnen deze opvragen bij het stamboekkantoor en/of hun LAR-afgevaardigde. Een volgende keer zal n.a.v. de opmerking van De IJsselstreek een tekst meegenomen worden op de website die dit voor eenieder duidelijk maakt.
 
De voorstellen tot aanpassingen van de statuten, voorwaarden Prestatie predicaat en reglementen Sport & Recreatie zijn zonder noemenswaardige wijzigingen voorzien van een positief advies door de LAR. Alleen het wedstrijdreglement Vaardigheid & Mennen wordt naar aanleiding van opmerkingen van meerdere LAR-leden opnieuw bekeken door het bestuur. Het lijkt goed de tekst van de NHS over ditzelfde onderdeel grotendeels over te nemen voor onze shetlanders. Dit ene onderdeel komt dan ook niet op de komende ALV aan de orde, de overige wel.
 
De agenda voor de komende ALV en de (her)benoemingen/verkiezingen juryleden zijn zonder wezenlijke opmerkingen akkoord bevonden.
 
De punten die tijdens een eerdere brainstorm door de LAR genoemd werden, zijn nu besproken. De meeste daarvan zijn gedateerd, d.w.z. zij zijn ondertussen al besproken op fokkeravonden en worden in het aan te passen fokplan meegenomen door bestuur en FTC.
 
Bij het bespreken van het punt “van LAR naar Ledenraad”, is door onze afgevaardigde aangegeven dat de leden van De IJsselstreek zich eerst nader willen informeren/oriënteren alvorens met een mening te komen.
Er waren meerdere fokverenigingen met een soortgelijk standpunt. Enkele fokverenigingen hebben nu al aangegeven duidelijk tegen te zijn, maar er waren er ook enkele die unaniem vóór een Ledenraad zijn.
Geurt van den Brink zal op een komende ALV (wellicht in het najaar?) een presentatie geven over dit onderwerp. Hij is ook graag bereid om bij fokverenigingen langs te komen voor het geven van extra uitleg. Het lijkt verstandig dat op een volgende vergadering van De IJsselstreek dit onderwerp nogmaals aan de orde gesteld en bediscussieerd wordt. Wellicht kan daarna een gefundeerde mening c.q. standpunt vanuit De IJsselstreek geformuleerd worden. 
 
Tijdens de rondvraag is er n.a.v. een vraag van onze afgevaardigde nog gediscussieerd over het functioneren van de LAR en het op een juiste wijze raadplegen van de leden uit de betreffende fokverenigingen. Het blijkt dat niet alle fokverenigingen c.q. afgevaardigden daar op een zelfde manier mee om gaan. Uitgangspunt is dat er zo groot mogelijke openheid moet zijn van en naar de leden van de fokverenigingen toe.
 
De volgende LAR-vergadering staat voor 15 juni op het programma. Dan kunnen alle fokverenigingen hun eigen punten ter bespreking aanleveren. Wat leeft er bij de leden van De IJsselstreek? Wat vinden wij van belang voor het stamboek en onze Shetland Pony? Wat zou de LAR en/of het bestuur moeten doen om zaken voor de Shetland Pony fokkers in De IJsselstreek te verbeteren? Ideeën die daarover bij u bestaan kunt u doorgeven aan onze secretaris via e-mail: spf.de.ijsselstreek@gmail.com.
Graag voor 1 mei uw ideeën of opmerkingen hier doorgeven.
 
Leden van SPF De IJsselstreek die graag een nadere toelichting willen, of vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande samenvatting kunnen hierover contact opnemen met onze afgevaardigde Remond Molenkamp via telefoon 0545 - 293 250.

Terug

Contact

Secretaris Bram Koster

06-51465627

                                

 

 

© 2015 SPF IJsselstreek. Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode