Uitnodiging ALV 20 oktober 2016

30-09-2016 21:33

Het bestuur van Shetland Pony Fokvereniging “De IJsselstreek” nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

Donderdag 20 oktober 2016.

De vergadering zal plaatsvinden in zalencentrum “De Radstake”, Twenteroute 8 te Heelweg. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 17 maart 2016.
 4. Begroting 2017.
 5. Vaststellen contributie 2017.
 6. Evaluatie premiekeuring 12 augustus 2016.
 7. Activiteiten 2017.
 8. Ledenadviesraad NSPS
  1. Mededelingen
  2. Bespreekpunten

     i.    Voorstellen vanuit het NSPS bestuur worden gepubliceerd op de website van het NSPS.

     ii.    Leden van de IJsselstreek kunnen bespreekpunten inbrengen. Onze LAR afgevaardigde stelt het op prijs dat deze punten vooraf kenbaar worden gemaakt bij de secretaris spf.de.ijsselstreek@gmail.com

 1. Bestuursmededelingen.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Het bestuur rekent op een goede opkomst.

Met vriendelijke groet,

A.J. Dijkstra

 

Terug

Contact

Secretaris Bram Koster

06-51465627

© 2015 SPF IJsselstreek. Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode