Uitnodiging ALV

27-09-2017 09:32

Het bestuur van Shetland Pony Fokvereniging “De IJsselstreek” nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 oktober 2017. De vergadering zal plaatsvinden in zalencentrum "De Radstake", Twenteroute 8 te Heelweg. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 
 
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 23 maart 2017.
4. Evaluatie premiekeuring 04 augustus 2017.
5. Begroting 2018.
6. Vaststellen contributie 2018.
7. Activiteiten 2018.
8. Ledenadviesraad NSPS
    a. Mededelingen
    b. Bespreekpunten
        i. Voorstellen vanuit het NSPS bestuur worden gepubliceerd op de website van het NSPS. www.nsps.nl
        ii. Leden van de IJsselstreek kunnen bespreekpunten inbrengen. Onze LAR afgevaardigde stelt het op prijs dat deze punten
            vooraf kenbaar worden gemaakt bij de secretaris (spf.de.ijsselstreek@gmail.com)
9. Bestuursmededelingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
 
Het bestuur rekent op een goede opkomst.
 
Met vriendelijke groet,
A.J. Dijkstra

Terug

Contact

Secretaris Bram Koster

06-51465627

© 2015 SPF IJsselstreek. Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode